Yolanda Nachtegaele
HomeBeeldWoordKlankBlogAtelierContact
Welkom in het universum van
y
o
l
a
n
d
a
n
a
c
h
t
e
g
a
e
l
e

Ontdek mijn

Integrale visie die bijdraagt aan het creëren van een beter leven.

En hoe deze middels 7 kernprincipes, die de weg des levens van ieder individu representeert, bijdraagt aan een algemener bewustzijn …

Integrale visie

Laten we even pauzeren temidden van de dagelijkse hectiek, en een moment nemen om stil te staan bij het nu.

Wie ben jij eigenlijk echt?
Hoe gaat het met jou, wat leef of beleef je op dit moment in je leven en wat is jou existentiële bestaansreden?

Laat deze vraag eens resoneren in gedachten, en tracht jezelf als persoon te doorgronden.

Met de invulling en betekenis die je hieraan schenkt, heet ik je welkom tot mijn Integrale Visie.

Deze vormt namelijk geen vastomlijnd pad of exacte wetenschap waar je kiest tussen links of rechts, zwart of wit. Maar eerder een levenshouding en ingesteldheid met een focus op jou als mens, startend bij wie je bent en waar je voor staat.

Het is mijn persoonlijke uitnodiging om jezelf te confronteren en actief toe te werken naar het bekomen en eerbiedigen van meer algemene bewustwording, met een focus op zelfontplooiing- en ontwikkeling.

Dit met als doel, de aandacht en interpretatie die je schenkt aan het leven, samenleven, beleven en overleven, meer vorm en betekenis te bieden.

3 elementen

3 essentiële elementen weerspiegelen mede de kern van mijn integrale visie en schenken hier connectie aan dankzij diverse waarnemingsvormen.

Samen nodigen Beeld, Woord en Klank je uit om deze te verkennen, ontdekken en ervaren vanuit verschillende invalshoeken.

Vibrato, leven met parkinson

Een documentaire over Yolanda Nachtegaele

Yolanda Nachtegaele was jarenlang een gedreven jeugdrechter tot de hersenziekte parkinson het haar onmogelijk maakte te blijven werken en ze op 55 met pensioen moest. Sindsdien zoekt ze met vallen en opstaan haar weg om met de ziekte om te gaan. Vanaf dinsdag 28 februari leer je Yolanda beter kennen in de docu Vibrato, leven met parkinson.

JS Bin

7 levensthema's

De 7 levensthema’s zijn universeel en  ieder mens kan deze op zijn eigen manier en tempo doorlopen.

Het is een ontwikkelingsproces, waarbij je start met niets, en van daaruit je IKje vorm geeft, een identiteit creëert en een eigen uniek leven vorm en betekenis schenkt. ja, inderdaad, er is nog ruimte voor eigenheid en persoonlijke groei naast je gekregen genetische pakketje.

I.

Universum

i
universum

Van niets naar iets 

De introductie als wezen tot onze voedings- en bestaansbodem, waar je later een eigen weg zal bewandelen

II.

Terra

ii
terra

Aarde

De oppervlakte waarop wij als mens deel van het universum uitmaken en hoe ieders voor zich geïntroduceerd & geworteld raakt in zijn of haar roots.

iII.

Elementa

iii
elementa

De natuurelementen

Onze aarde steunt op diverse elementen zoals fauna, flora, water, vuur, lucht en aarde. De rode draad hierbij zijn trillende frequenties die essentieel zijn voor het leven, vaak zo subtiel dat ze nauwelijks waarneembaar zijn voor mensen. Het universum, terra en elementen bestaan voorafgaand aan de mens, en de mens ondergaat verschillende ontwikkelingsprocessen om respect te ontwikkelen voor deze fundamenten. Het behoud van het contact met onze basis is van levensbelang.

iV.

Homines

iv
homines

De mens

De weg van het leren leven en overleven. Het vormen van je IK, en het ontwikkelingsproces tot een volwaardige en unieke IK.

V.

Societas

v
societas

De mens

Leven en samenleven in een steeds veranderende maatschappij.

Vi.

Ars

vi
ars

Kunst

Wanneer raakt iets de status van kunst? Als het zowel de maker als de toeschouwer emotioneel aanspreekt. Mijn schilderijen zijn slechts verf op doek, maar wanneer zowel mijn creatieproces als de ervaring ervan de emoties raken, ontstaat kunst. Dit is een subjectieve ervaring, los van commerciële doeleinden. Mijn visie omarmt 'democratische kunst', verheven boven het alledaagse domein van overleven en samenleven, gericht op een dieper niveau van 'be-leven'.

VIi.

Mors

vii
mors

Van iets naar niets

De terugweg naar het niets en het begrijpen en waarnemen van levens' essentie.

I

Universum

Van niets naar iets 

De introductie als wezen tot onze voedings- en bestaansbodem, waar je later een eigen weg zal bewandelen

II

Terra

Aarde

De oppervlakte waarop wij als mens deel van het universum uitmaken en hoe ieders voor zich geïntroduceerd & geworteld raakt in zijn of haar roots.

III

Elementa

De natuurelementen

De verschillende elementen waarop onze aarde berust, fauna & flora maar ook water, vuur, lucht en aarde.

IV

Homines

De mens

De weg van het leren leven en overleven. Het vormen van je IK, en het ontwikkelingsproces tot een volwaardige en unieke IK.

V

Societas

De maatschappij

Leven en samenleven in een steeds veranderende maatschappij.

VI

Ars

Kunst

Leven en beleven.
Wanneer is iets kunst?
Wanneer een mens geraakt wordt en actief handelend of passief belevend de creatie van verf op het doek absorbeert.

VII

Mors

Van iets naar niets
De beperking in tijd en ruimte die zich oplost in het niets, of terug leidt naar het Unniversum waar het voor de mens onbevattelijke huist.